Діагностичні та функціональні дослідження

Ультразвукове дослідження:

ІІІ поверх
Режим роботи Пн-Сб – 10.30 – 12.00, Неділя вихідний.
Лікар УЗД – Сорокотяга Олена Вікторвівна

УЗД-дослідження: Обстеження черевної порожнини дослідження нирок, сечової та статевої системи чоловіків та жінок, УЗД серця, судин шиї.

 

Рентгенологічні обстеження:

І поверх
Режим роботи Пн-Сб – 08.00 – 15.00, Неділя вихідний.
Лікар рентгенолог – Решетило Сергій Вікторович

Рентгеноскопія органів грудної клітки, рентгеноскопія шлунково-кишкового тракту,  рентгенографія органів грудної клітки та черевної порожнини, рентгенографія всіх відділів кістково- суглобової системи, рентгенографія в спеціальних укладках, панорамна томографія зубів та щелеп);

Поліклініка

Режим роботи - Пн-Пт з 08.00 - 15.00, Сб з 08.00 - 12.00, Нд - вихідний

ІІ поверх: Лікар-невролог Решетило Людмила Вікторівна, лікар-хірург Колодній Анатолій Михайлович, лікар-психіатр Авдієвський Анатолій Миколайович, головна медична сестра Цалінська Надія Анатоліївна;

І поверх: лікар-анестезіолог Гончароd Віталій Сергійович, лікар-рентгенолог Решетило Сергій Вікторович;

ІІІ поверх: лікар УЗД Сорокотяга Олена Вікторівна/

Умови надання медичної послуги:

 • направлення сімейного лікаря , якого обрано за декларацією про вибір лікаря;
 • направлення лікуючого лікаря;
 • самозвернення до лікаря-психіатра;
 • самозвернення до лікаря, у якого пацієнт/пацієнтка із хронічними захворюваннями перебуває під медичним наглядом;
 • самозвернення у невідкладному стані.

Документи, необхідні Пацієнту для відвідування лікаря в поліклініці:

 1. направлення лікаря з надання ПМД, якого обрано за декларацією про вибір лікаря або направлення лікуючого лікаря;
 2. Медична карта або результати попередніх аналізів та обстежень.
 3. Паспорт або інший документ, що засвідчує особу, довідка про індивідуальний податковий номер;
 4. Телефон номер якого занесено в декларацією про вибір лікаря. 

Призовникам необхідно мати:

 1. Направлення з військового комісаріату.
 2. Результати попередніх аналізів та обстежень.
 3. Паспорт або інший документ, що засвідчує особу, довідку про індивідуальний податковий номер;
 4. Телефон номер якого занесено в декларацією про вибір лікаря.

 

Лікувально-консультативна поліклініка  Високопільської лікарні надає спеціалізовану медичну допомогу та вирішує питання забезпечення ефективності  та диференціальної діагностики захворювань на догоспітальному етапі . Основні напрямки діяльності:

 • надання консультативної допомоги пацієнтам з хворобами нервової системи
 • надання консультативної допомоги пацієнтам з хірургічними захворюваннями, надання консультативної допомоги пацієнтам з травмами та ушкодженнями тканин та кісток, амбулаторні оперативні втручання, хірургічні маніпуляції;
 • надання консультативної психіатричної допомоги пацієнтам;
 • організація медичного спостереження за пацієнтами із хронічними захворюваннями;
 • своєчасна госпіталізація хворих, які потребують стаціонарного лікування
 • профілактика та раннє виявлення туберкульозу методом флюорографічного обстеження та аналізу мокротиння
 • Диспансеризації населення , охоплення профілактичними оглядами
 • Надання послуг візуальної діагностики (ультразвукові та рентгенологічні дослідження) в амбулаторних умовах 

Лікування, обстеження та  оздоровлення пацієнтів проводиться згідно Локальних Протоколів надання медичної допомоги по кожному захворюванню. Лікарями використовуються сучасні практики та лікарські засоби з максимальним терапевтичним ефектом та мінімальними побічними діями.  

Вирішити проблеми зі здоров’ям та запобігти розвитку хвороби допоможуть порада та майстерність наших професіоналів.

  

 

Клініко-діагностична та бактеріологічна лабораторії

Клініко-діагностична та бактеріологічна лабораторії Високопільської лікарні проводять лабораторно-діагностичні дослідження, необхідні для встановлення діагнозу пацієнта, диференціальної діагностики та контролю за лікувальним проце­сом.

Клініко-діагностична лабораторія виконує загально-клінічні,  біохімічні та гематологічні дослідження.

Бактеріологічна лабораторія виконує бактеріологічні дослідження.

Терапевтичне відділення

Режим роботи - цілодобовий.
ІІІ поверх.
Завідувач - лікар-терапевт Сорокотяга Олена Вікторівна.

Умови надання послуги:

 • направлення сімейного лікаря з надання первинної медичної допомоги , якого обрано за декларацією про вибір лікаря;
 • направлення лікуючого лікаря;
 • доставлення бригадою екстреної (швидкої) медичної допомоги;
 • переведення з іншого закладу та/або клінічного підрозділу закладу;
 • самозвернення у невідкладному стані.

 Документи, необхідні Пацієнту для відвідування лікаря в поліклініці:

 1. направлення сімейного лікаря, якого обрано за декларацією про вибір лікаря або направлення лікуючого лікаря;
 2. Медична карта або результати попередніх аналізів та обстежень.
 3. Паспорт або інший документ, що засвідчує особу, довідка про індивідуальний податковий номер;
 4. Телефон номер якого занесено в декларацією про вибір лікаря. 

Терапевтичне відділення Високопільської лікарні проводить диференціальну діагностику і надає медичну допомогу хворим терапевтичного, хірургічного та неврологічного профілів без проведення хірургічних операцій. Наші лікарі використовують сучасні інноваційні методи лікування.

Показаннями для лікування в терапевтичному відділенні є гострі та хронічні захворювання органів системи дихання, шлунково-кишкового тракту, серцево-судинної системи, захворювання центральної і периферичної нервової систем та інші

Діагностичні можливості стаціонару (широкий спектр лабораторних методів обстеження та досліджень, ультразвукове обстеження внутрішніх органів, у тому числі рентген-діагностика, електрокардіографічні дослідження)  дозволяють виявляти складні захворювання.

Внутрішній розпорядок Терапевтичного відділення.

 7.00              Підйом хворих

7.00 - 8.00     Прибирання палат, ранкові маніпуляції

8.00 - 9.00     Сніданок

9.00 - 11.00   Обхід лікаря

11.00 - 13.00  Виконання призначень, процедур, обстежень

13.00 - 14.00  Обід

15.00 - 17.00  Тиха година

18.00 - 19.00  Вечеря

19.00 - 21.00 Виконання призначень, прибирання палат

20.00 - 21.00  Обхід відділення черговим лікарем

21.00 - 22.00  Вечірній туалет

22.00             Нічний сон

Пакети послуг за державною програмою медичних гарантій

КНП "ВИСОКОПІЛЬСЬКА ЛІКАРНЯ" ЗДІЙСНЮЄ МЕДИЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ НАСЕЛЕННЯ В 2021 РОЦІ ЗА ДЕРЖАВНОЮ ПРОГРАМОЮ МЕДИЧНИХ ГАРАНТІЙ ЩОДО НАДАННЯ МЕДИЧНИХ ПОСЛУГ ЗА НАПРЯМКАМИ:

№4 "СТАЦІОНАРНА ДОПОМОГА ДОРОСЛИМ ТА ДІТЯМ БЕЗ ПРОВЕДЕННЯ ХІРУРГІЧНИХ ОПЕРАЦІЙ"

 1. Забезпечення первинного огляду пацієнта/пацієнтки з визначенням його/її маршрутизації.
 2. Проведення необхідних лабораторних досліджень відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я, зокрема:
 • розгорнутий клінічний аналіз крові;
 • изначення групи крові 1 резус фактору;
 • біохімічний аналіз крові (загальний білок, альбумін, глобулін, альфа-амілаза, аспартатамінотрансфераза (АсАТ), аланінамінотрансфераза (АлАТ), білірубін 1 його фракції (загальний, прямий, непрямий), креатинін, сечовина, сечова кислота, електроліти: калій, хлор, натрій, магній, кальцій; феритин; тропонін І або Т, високочутливий (В8-сТитГ); гамма-глутамінтранспептидаза (ГГТП), лужна фосфатаза, показник антинуклеарних антитіл (АХА)); 
 • ліпідний профіль: тригліцериди, загальний холестерин, ліпопротеїди низької щільності (ЛІІНЩ), ліпопротеїди високої щільністю (ЛІЇВЩ) в сироватці крові,
 • ревматологічні та гострофазові показники (ревматоїдний фактор (КЕ, кількісне визначення), сіалові кислоти, С-реактивний білок (СЕР, кількісне визначення), антистрептолізин-О (А51.0, кількісне визначення)),
 • коагуляційний гемостаз (тромбіновий час, активований частковий (парціальний) тромбопластиновий час (АЧТЧ, АПТЧ), фібриноген, міжнародне нормалізоване відношення (МНВ)),
 • визначення глюкози в цільній крові або сироватці крові та/або проведення глюкозотолерантного тесту;
 • глікозильований гемоглобін в цільній крові,
 • дослідження спинномозкової рідини;
 • аналіз сечі загальний;
 • мікроальбумін у сечі;
 • ацетонв сечі;
 • копрограма;
 • тестування на сифіліс, гепатити, ВІЛ, 5АВ5-СоМ-2;
 • бактеріологічні дослідження з урахуванням визначення патогенної флори, а також умовно патогенних та облігатних бактерій, мікропреципітації на сифіліс, визначення найпростіших та гельмінтів калу;
 • інші лабораторні дослідження відповідно до потреб пацієнтів. 

КНП "Високопільська лікарня"

Комунальне некомерційне підприємство "Високопільська лікарня" Високопільської селищної ради Бериславського района Херсонської області
Код ЄДРПОУ 02003965

74000 смт Високопілля Бериславського района Херсонської області,  вул. Визволителів, 145,  т. 05535-2-12-07